Home

Nieuws

Donderdag 18 april 19.00 uur, Haskerhorne

Witte Donderdag

Met deze avonddienst beginnen de drie heilige dagen van Pasen, iedere dag met een eigen karakter. Vanavond staat de viering van de Maaltijd van de Heer centraal. We gedenken en vieren hoe Jezus voorafgaande aan zijn lijdensweg met zijn leerlingen in verbondenheid samen was. Het licht van de opstanding is daarin al zichtbaar voordat over de dood zelfs maar gesproken wordt. Alles staat in het teken van Gods bevrijding. Daarom is de kleur van deze dag ook wit. ‘Midden in de dood zijn wij in het leven,’ dicht Muus Jacobse (Lied 566). We sluiten aan bij het feest van de Uittocht uit Egypte (Exodus 12) en horen hoe Jezus de voeten van zijn leerlingen wast (Johannes 13) – Hij gaat zijn weg in dienstbaarheid.

Vrijdag 19 april 10.00 uur, Haskerhorne

Goede Vrijdag

Met de woorden uit het Johannes evangelie volgen wij Jezus’ laatste uren voor zijn veroordeling tot die pijnlijke en vernederende kruisdood. ‘U bent dus koning?’ zegt Pilatus.

‘U zegt dat ik koning ben,’ zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.’ Hierop zei Pliatus: ‘Maar wat is waarheid?’

Zaterdag 20 april 22.00 uur, Oudehaske

Paaswake

Deze Paaswake de indrukwekkendste dienst van heel het kerkelijk jaar. De nieuwe Paaskaars, symbool van de opgestane Heer, die ontstoken wordt aan het vuur buiten bij de kerk. Door het donker heen naar binnen wordt gedragen, begeleid met de woorden: ‘Licht van Christus’. Licht dat doorgegeven, gedeeld wordt door ons allen. In de vroege kerk werd in deze nacht gedoopt en belijdenis gedaan. Deze rijke symboliek van het Licht van Christus dat alle duisternis overwint vormt de basis van ons geloof. In deze nacht gedenken wij ook onze eigen doop door het water in het doopvont naar ons voorhoofd te brengen.

Zondag 21 april 10.00 uur, Oudehaske

Pasen

De vaste evangelielezing voor Paasmorgen is Johannes 20: 1-18. Het is de ontroerende ontmoeting in de tuin: Maria Magdalena herkent uiteindelijk de Opgestane. Daarbij komt ook de ontmoeting in die andere tuin even in beeld (Genesis 2: 4b-25): de eerste mens die het leven krijgt in de paradijselijke tuin van Eden. Hij ontmoet er God die hem het leven schenkt, en hij ontmoet er de vrouw (‘één gelijk aan mij’) met wie hij het leven mag delen.De kinderen versieren het kale hout van het kruis met voorjaarsbloemen – een tuin bloeit rond het open graf. Nieuw leven wordt ons door Hem geschonken – de gele trompet van de narcis ondersteunt de onze samenzang: U zij de glorie
 

Vrijdagavond 19 april.

Passion Wandeling.

Thema van deze wandeling:

  “Je staat niet alleen”

We ontmoeten elkaar om 19.00 uur in het Trefpunt te Haskerhorne.

Met zijn allen wandelen we naar de kerk in Oudehaske, we volgen het houten kruis.

Tijdens deze wandeling, wordt het verhaal over de laatste dagen van Jezus vertelt door Jolanda Hoekstra en Yfke Kamminga.

We luisteren naar liedjes die we de afgelopen jaren hebben gehoord in de Passion.

De zang en de muziek worden verzorgd door een muziekgroep bestaande uit: Corina van Beekhuizen, Heleen Wagemans, Thijmen Krikke, Taco Ruiten, Fokke Rosier, Jelmer Jaspers, Doreanne Tigchelaar en het koor Helicon uit Vegelinsoord o.l.v. Geertje Nolles.

Vanaf 18.00 uur rijden er bussen van Oudehaske naar Haskerhorne.

Na afloop rijden deze bussen ook van Oudehaske naar Haskerhorne.

We raden u aan om zoveel mogelijk van dit gratis vervoer gebruik te maken.

 

 

 

Agenda

18 april Witte donderdag 19.00 uur 
Haskerhorne

Ds. J. Finnema
Schrift en tafel

 

19 april Goede Vrijdag 10:00 uur
Haskerhorne

Ochtendviering
19.00 uur Passionwandeling
Haskerhorne/Oudehaske
Voorbereidingscommissie

 

20 april Stille zaterdag 22.00 uur
Oudehaske

Ds. J. Finnema
Paaswake
 

 

21 april Pasen 10.00 uur
Ds. J. Finnema 

Kinderdienst gr. 1-

 

28 april 10.00 uur
Ds. T. Abee, uit Ljussens
Geen kinderdienst

 

5 mei 9.30 uur Ds. M. Hulzebos uit
Britsum
Geen kinderdienst

 

12 mei 9.30 uur
Ds. E. Agterhuis uit Heineoord
Kinderdienst gr. 1-8