Home

Nieuws

GEDENKEN VAN OVERLEDENEN IN DE KERKEN VAN HASKERHORNE EN OUDEHASKE

Zaterdag 24 november staan de kerken in Oudehaske en Haskerhorne even open voor alle dorpsgenoten die een overleden geliefde willen gedenken.

In de kerk begint het nieuwe (kerkelijk) jaar op de 1e adventszondag. De zondag vóór advent noemen we in de kerk daarom  ‘de laatste zondag van het kerkelijk jaar’.  In de dienst op die zondag, dit jaar op 25 november, om 10:00 uur in de kerk in Oudehaske, gedenken we mensen die in het afgelopen (kerkelijk) jaar zijn overleden. Hun namen worden genoemd en een familielid steekt een kaars voor hen aan. Ook wordt een kaars aangestoken voor allen die niet bij name genoemd worden, maar die we -misschien al lang- in ons hart meedragen.

Misschien steekt u, steek jij in de vakantie in een vreemde kerk wel eens een kaarsje aan voor een geliefde, en zou u, zou jij dat hier ook graag willen doen. Misschien is de drempel van de kerk op zondag te hoog. Voor die mensen is op zaterdag 24 november de kerk in Haskerhorne van 10.00 tot 11.00 uur en de kerk in Oudehaske van 16.00 tot 17.00 uur geopend. Er klinkt wat sfeervolle muziek en iedereen die dat wil kan een lichtje aansteken ter gedachtenis aan iemand die je lief is. Het is er rustig en u/je kunt even gaan zitten of meteen weer weg gaan.

Voor iedereen, of je nu veel, weinig of helemaal niet gelooft.

Van harte uitgenodigd!

 

Gemeenteberaad ‘plus’ maandag 19 november

Het jaarthema van de protestantse kerk in Nederland is ‘Een goed gesprek’. In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. En waar vindt zo’n ontmoeting meer plaats dan aan de eettafel?

Daarom nodigt de kerkenraad u/jou uit om voorafgaand aan het gemeenteberaad op 19 november  a.s. met elkaar te eten. Om 18.30 staat de gedekte tafel klaar, inloop vanaf 18.00 uur. Om 20.00 uur begint het gemeenteberaad. Mee-eten verplicht niet tot bijwonen van het beraad, en andersom. Dus alleen eten of alleen het beraad bijwonen is ook prima.

Om te weten hoeveel personen aanschuiven bij de maaltijd ligt in de hal een intekenlijst. Hierop kan ook aangegeven worden of men een deel van de maaltijd (thuis) wil voorbereiden. Hoe dit precies georganiseerd wordt, hangt af van het aantal deelnemers.

De kerkenraad hoopt op een grote opkomst.  Dus: zegt het voort!

Nog vragen? Zoek contact met ds Jan Finnema (0513-853611) of Gerrit Leeftink(0513-677322)

 

Mulitimedia in de Kerk!

Er is  in onze kerk iets veranderd. Jawel, we hebben ze eindelijk.De beeldschermen ter ondersteuning van erediensten, vergaderingen etc. Dit was een jarenlange wens van kerkenraad en gemeente is uiteindelijk in vervulling gegaan.
We hebben een prachtige kerk, maar voor de schermopstelling in de kerk, zorgt deze indeling wel voor de nodige problemen.
Vandaar dat men er ook niet uitkwam. Er werden allerlei mogelijkheden aangereikt, maar die resulteerden niet in het gewenst resultaat.
Uiteindelijk heeft het college van kerkrentmeesters besloten om een extern bureau in te schakelen die hierin is gespecialiseerd. Dit bureau is hier ter plekke geweest en reikte ons de gewenste opstelling aan.
We hebben diverse subsidiebronnen aangeschreven hetgeen tot een positief resultaat heeft geleid. Zoals het nu lijkt hebben we totaal 40% van de investering kunnen financieren met subsidie. Wij zijn erg enthousiast en tevreden over de aanleg.

Inmiddels is er een Beam team gevormd; bestaand uit:
Roelof Kort, Ellen de Vries, Jelger Altenburg , Sarino van der Vlugt en Naomie Atsma.
Geweldig dat deze mensen zich voor dit project willen inzetten en we wensen hen allemaal veel succes.
We hopen dat wij als gemeente veel plezier van deze investering  mogen beleven.

Douwe Oenema namens de Kerkenraad

 

 

 

 

Jaarthema seizoen 2018-2019    „Het geloofsgesprek

De afstand tussen de kerk van Oudehaske en die van collega Saskia van Meggelen is (volgens Nederlandse verhoudingen) best groot, bijna 200 kilometer, ruim 2 uur rijden. Toch komen haar woorden heel dichtbij en herken ik veel in de oproep die zij doet als nieuwe voorzitter van de landelijke synode van onze Protestantse kerk. In haar eigen wijkgemeente in Breda hoort zij van veel mensen dat het geloof belangrijk voor ze is. En dat is hier in onze eigen gemeente niet anders. Maar persoonlijk kunnen verwoorden waarom het geloof belangrijk is, dat is nog best een stap. En toch is dat heel belangrijk als we het geloof willen doorgeven aan de volgende generatie. 

„Durf te formuleren waar je voor staat,‟ zo klinkt haar oproep. Die uitdaging nemen wij graag aan! Laten we samen als Protestantse Gemeenten in Nederland op zoek gaan naar woorden waarmee wij uiting geven aan ons geloof. In de taal van onze tijd. Maar hoe pak je zoiets aan? Praten over je geloof is kwetsbaar. Dat doe je niet zomaar. Het kan best als bedreigend worden ervaren als je elkaar de directe vraag stelt als: „Wat geloof jij?‟ Waarschijnlijk kom je verder door met elkaar in gesprek te gaan over vragen als: „Wie zijn voor jou een voorbeeld als het gaat om geloof?‟, „Wie heeft jou geholpen om te geloven?‟ en „Waar zat dat in?‟ „Welk Bijbelverhaal, welke Bijbeltekst gaat met je mee?‟ ‟Wat is je lievelingslied en kun je uitleggen waarom?‟ Een gesprek binnen onze eigen kerkmuren, maar zeker ook daarbuiten hoop ik. De vele activiteiten in deze winterwerkgids willen daartoe zeker een eerste aanzet geven.  Zo zal het thema o.a. in drie kerkdiensten centraal staan, en we op een avond in de week daarna erover met elkaar in gesprek kunnen.Oant sjen, in de kerk, op straat of bij u of mij thuis! ds. Jan Finnema.

Winterwerk gids

Aanmeldformulier 

Seniorenreisje vrijdag 6 juli

Met de jaarlijkse seniorenreisje van de diaconie zijn dit jaar een aantal van de 11 fonteinen van Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018 bezocht. Alle fonteinen in 1 dag bezichten was niet mogelijk vandaar zijn alleen de fonteinen in zuidwest Fryslân bezocht. De zeer geslaagde dag werd afgesloten met een bezoek aan het bedrijf Sonnema beerenburg in Bolsward.

Klik hier voor alle foto's

Privacyverklaring van Gemeente  PKN Haskeroord

Over deze privacyverklaring

Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.

Lees verder
 

 

 

Agenda

25 november 10.00 uur Ds. J. Finnema
Gedachteniszondag
Kinderdienst gr. 1-8

 

2 december Eerste Advent 10.00 uur
Ds. J. Finnema
Schrift en tafel
Kinderdienst gr. 1-8
 

 

9 december  Tweede Advent 10.00 uur
Ds. J. Finnema
Kinderdienst gr. 1-8

 

16 december Derde Advent 10.00 uur
Da. S. CnossenHoekzema uit
Scharnegoutum
Kinderdienst gr. 1-8

 

23 december Vierde Advent 10.00 uur
Da. R. Klunder-Douma uit Echtenerbrug
Kinderdienst gr. 1-8
Kinderkerstfeest 17.00 uur