Home

Nieuws

Gemeenteberaad ‘plus’ maandag 19 november

Het jaarthema van de protestantse kerk in Nederland is ‘Een goed gesprek’. In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. En waar vindt zo’n ontmoeting meer plaats dan aan de eettafel?

Daarom nodigt de kerkenraad u/jou uit om voorafgaand aan het gemeenteberaad op 19 november  a.s. met elkaar te eten. Om 18.30 staat de gedekte tafel klaar, inloop vanaf 18.00 uur. Om 20.00 uur begint het gemeenteberaad. Mee-eten verplicht niet tot bijwonen van het beraad, en andersom. Dus alleen eten of alleen het beraad bijwonen is ook prima.

Om te weten hoeveel personen aanschuiven bij de maaltijd ligt in de hal een intekenlijst. Hierop kan ook aangegeven worden of men een deel van de maaltijd (thuis) wil voorbereiden. Hoe dit precies georganiseerd wordt, hangt af van het aantal deelnemers.

De kerkenraad hoopt op een grote opkomst.  Dus: zegt het voort!

Nog vragen? Zoek contact met ds Jan Finnema (0513-853611) of Gerrit Leeftink(0513-677322)

 

Mulitimedia in de Kerk!

Er is  in onze kerk iets veranderd. Jawel, we hebben ze eindelijk.De beeldschermen ter ondersteuning van erediensten, vergaderingen etc. Dit was een jarenlange wens van kerkenraad en gemeente is uiteindelijk in vervulling gegaan.
We hebben een prachtige kerk, maar voor de schermopstelling in de kerk, zorgt deze indeling wel voor de nodige problemen.
Vandaar dat men er ook niet uitkwam. Er werden allerlei mogelijkheden aangereikt, maar die resulteerden niet in het gewenst resultaat.
Uiteindelijk heeft het college van kerkrentmeesters besloten om een extern bureau in te schakelen die hierin is gespecialiseerd. Dit bureau is hier ter plekke geweest en reikte ons de gewenste opstelling aan.
We hebben diverse subsidiebronnen aangeschreven hetgeen tot een positief resultaat heeft geleid. Zoals het nu lijkt hebben we totaal 40% van de investering kunnen financieren met subsidie. Wij zijn erg enthousiast en tevreden over de aanleg.

Inmiddels is er een Beam team gevormd; bestaand uit:
Roelof Kort, Ellen de Vries, Jelger Altenburg , Sarino van der Vlugt en Naomie Atsma.
Geweldig dat deze mensen zich voor dit project willen inzetten en we wensen hen allemaal veel succes.
We hopen dat wij als gemeente veel plezier van deze investering  mogen beleven.

Douwe Oenema namens de Kerkenraad

 

 

 

 

Jaarthema seizoen 2018-2019    „Het geloofsgesprek

De afstand tussen de kerk van Oudehaske en die van collega Saskia van Meggelen is (volgens Nederlandse verhoudingen) best groot, bijna 200 kilometer, ruim 2 uur rijden. Toch komen haar woorden heel dichtbij en herken ik veel in de oproep die zij doet als nieuwe voorzitter van de landelijke synode van onze Protestantse kerk. In haar eigen wijkgemeente in Breda hoort zij van veel mensen dat het geloof belangrijk voor ze is. En dat is hier in onze eigen gemeente niet anders. Maar persoonlijk kunnen verwoorden waarom het geloof belangrijk is, dat is nog best een stap. En toch is dat heel belangrijk als we het geloof willen doorgeven aan de volgende generatie. 

„Durf te formuleren waar je voor staat,‟ zo klinkt haar oproep. Die uitdaging nemen wij graag aan! Laten we samen als Protestantse Gemeenten in Nederland op zoek gaan naar woorden waarmee wij uiting geven aan ons geloof. In de taal van onze tijd. Maar hoe pak je zoiets aan? Praten over je geloof is kwetsbaar. Dat doe je niet zomaar. Het kan best als bedreigend worden ervaren als je elkaar de directe vraag stelt als: „Wat geloof jij?‟ Waarschijnlijk kom je verder door met elkaar in gesprek te gaan over vragen als: „Wie zijn voor jou een voorbeeld als het gaat om geloof?‟, „Wie heeft jou geholpen om te geloven?‟ en „Waar zat dat in?‟ „Welk Bijbelverhaal, welke Bijbeltekst gaat met je mee?‟ ‟Wat is je lievelingslied en kun je uitleggen waarom?‟ Een gesprek binnen onze eigen kerkmuren, maar zeker ook daarbuiten hoop ik. De vele activiteiten in deze winterwerkgids willen daartoe zeker een eerste aanzet geven.  Zo zal het thema o.a. in drie kerkdiensten centraal staan, en we op een avond in de week daarna erover met elkaar in gesprek kunnen.Oant sjen, in de kerk, op straat of bij u of mij thuis! ds. Jan Finnema.

Winterwerk gids

Aanmeldformulier 

Seniorenreisje vrijdag 6 juli

Met de jaarlijkse seniorenreisje van de diaconie zijn dit jaar een aantal van de 11 fonteinen van Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018 bezocht. Alle fonteinen in 1 dag bezichten was niet mogelijk vandaar zijn alleen de fonteinen in zuidwest Fryslân bezocht. De zeer geslaagde dag werd afgesloten met een bezoek aan het bedrijf Sonnema beerenburg in Bolsward.

Klik hier voor alle foto's

Privacyverklaring van Gemeente  PKN Haskeroord

Over deze privacyverklaring

Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.

Lees verder

Gemeenteberaad Haskeroord Gemeente

Zondag 13 mei 2018

Voor presentatie klik hier

 

We willen dit project graag opnieuw onder de aandacht brengen……

De logeerkoffer, voor jong en oud!

Dit is een koffer die we aan elkaar willen uitlenen.
In een heleboel dingen merken we dat het leven van alledag en het werk en school een belangrijke plaats in de weekagenda innemen. En we zien elkaar dan niet altijd als gemeente. Maar als we stil in huis zijn, of er is eindelijk rust dat we als familie bij elkaar zijn dan is dat ook een prima moment om iets met het gedachtegoed van geloof te doen. Wellicht beter in de rust dan in de verplichting.

Als gemeente willen we ook graag aan elkaars geloofsleven bijdragen. Daarom vragen we of u deze koffer 2 weken wilt zien als een logé. Een logé vraag je ook van alles, je went een beetje aan elkaar, je leert een beetje van elkaar. Kranten en TV geven niet het opbouwende voor je geloof aan, eerder het kritische. Dit koffertje probeert het dat wél.

Er mag ook een rustpunt zijn, ook voor je geloof. Als u dit een leuk idee vindt, schrijft u dan eens in het logboek van dit koffertje. Het is tegelijk een soort bericht dat u meegeeft aan de logé voordat die weer naar huis gaat. Wat vond u mooi, wat vond u minder?

Er zijn 2 koffers die wij beschikbaar stellen, als u een koffer wilt meenemen, wilt u dan uw naam, telefoonnummer en e-mailadres in het schrift zetten met de datum wanneer u de koffer meeneemt.

Als u de koffer terugbrengt wilt u dit dan ook noteren. Zo weten wij waar de koffer logeert.

Samen met Lutske Luinenburg, Jetty Wiegersma zijn deze koffers opnieuw samengesteld. Een koffer mag u 2 weken lenen.

Ds. Jan Finnema zal rond de Pinksteren ook nog aandacht schenken aan de logeerkoffer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

 

Agenda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 november 10.00 uur
Ds. J. Finnema
m.m.v. Doopsgezinde koor uit Joure
Kinderdienst gr. 1-8