Home

Nieuws

 

Mulitimedia in de Kerk!

Er is  in onze kerk iets veranderd. Jawel, we hebben ze eindelijk.De beeldschermen ter ondersteuning van erediensten, vergaderingen etc. Dit was een jarenlange wens van kerkenraad en gemeente is uiteindelijk in vervulling gegaan.
We hebben een prachtige kerk, maar voor de schermopstelling in de kerk, zorgt deze indeling wel voor de nodige problemen.
Vandaar dat men er ook niet uitkwam. Er werden allerlei mogelijkheden aangereikt, maar die resulteerden niet in het gewenst resultaat.
Uiteindelijk heeft het college van kerkrentmeesters besloten om een extern bureau in te schakelen die hierin is gespecialiseerd. Dit bureau is hier ter plekke geweest en reikte ons de gewenste opstelling aan.
We hebben diverse subsidiebronnen aangeschreven hetgeen tot een positief resultaat heeft geleid. Zoals het nu lijkt hebben we totaal 40% van de investering kunnen financieren met subsidie. Wij zijn erg enthousiast en tevreden over de aanleg.

Inmiddels is er een Beam team gevormd; bestaand uit:
Roelof Kort, Ellen de Vries, Jelger Altenburg , Sarino van der Vlugt en Naomie Atsma.
Geweldig dat deze mensen zich voor dit project willen inzetten en we wensen hen allemaal veel succes.
We hopen dat wij als gemeente veel plezier van deze investering  mogen beleven.

Douwe Oenema namens de Kerkenraad

 

 

 

 

Jaarthema seizoen 2018-2019    „Het geloofsgesprek

De afstand tussen de kerk van Oudehaske en die van collega Saskia van Meggelen is (volgens Nederlandse verhoudingen) best groot, bijna 200 kilometer, ruim 2 uur rijden. Toch komen haar woorden heel dichtbij en herken ik veel in de oproep die zij doet als nieuwe voorzitter van de landelijke synode van onze Protestantse kerk. In haar eigen wijkgemeente in Breda hoort zij van veel mensen dat het geloof belangrijk voor ze is. En dat is hier in onze eigen gemeente niet anders. Maar persoonlijk kunnen verwoorden waarom het geloof belangrijk is, dat is nog best een stap. En toch is dat heel belangrijk als we het geloof willen doorgeven aan de volgende generatie. 

„Durf te formuleren waar je voor staat,‟ zo klinkt haar oproep. Die uitdaging nemen wij graag aan! Laten we samen als Protestantse Gemeenten in Nederland op zoek gaan naar woorden waarmee wij uiting geven aan ons geloof. In de taal van onze tijd. Maar hoe pak je zoiets aan? Praten over je geloof is kwetsbaar. Dat doe je niet zomaar. Het kan best als bedreigend worden ervaren als je elkaar de directe vraag stelt als: „Wat geloof jij?‟ Waarschijnlijk kom je verder door met elkaar in gesprek te gaan over vragen als: „Wie zijn voor jou een voorbeeld als het gaat om geloof?‟, „Wie heeft jou geholpen om te geloven?‟ en „Waar zat dat in?‟ „Welk Bijbelverhaal, welke Bijbeltekst gaat met je mee?‟ ‟Wat is je lievelingslied en kun je uitleggen waarom?‟ Een gesprek binnen onze eigen kerkmuren, maar zeker ook daarbuiten hoop ik. De vele activiteiten in deze winterwerkgids willen daartoe zeker een eerste aanzet geven.  Zo zal het thema o.a. in drie kerkdiensten centraal staan, en we op een avond in de week daarna erover met elkaar in gesprek kunnen.Oant sjen, in de kerk, op straat of bij u of mij thuis! ds. Jan Finnema.

Winterwerk gids

Aanmeldformulier 

 

 

 

 

 

Agenda

 

 

 

 

 

 

16 december Derde Advent 10.00 uur
Da. S. CnossenHoekzema uit
Scharnegoutum
Kinderdienst gr. 1-8

 

23 december Vierde Advent 10.00 uur
Da. R. Klunder-Douma uit Echtenerbrug
Kinderdienst gr. 1-8
Kinderkerstfeest 17.00 uur