Contact

BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS:

Predikant:

Ds. J. Finnema, Bûgel 9, tel 0513 853611

Secretaris kerkenraad:

Dhr. Hessel Veldhuis,
Tel. 06 22 73 80 03.

scriba@haskeroord.nl

Ledenadministratie:

Dhr. Anne Reitsema, ledenadministratie@haskeroord.nl

College van Diakenen:

Adm. Dhr. Anne Wolthuizen, Turfkoer 16, Oudehaske,

tel. 0513 - 677850

College van Kerkrentmeesters:

Adm. Dhr. Ane Holtrop,

Jousterweg 27, 8506 BG Haskerhorne,  tel. 0513 -  416843

Voorz.: Dhr. Douwe Oenema, Turfstûke 7, 8465 RR Oudehaske, tel 0513 677347

E-mail:  oenema.d.e@ziggo.nl  

Beheer kerk Oudehaske:

Mevr. A.Hoekstra, tel. 677597 of 06-24986423

Telefoon kerk Oudehaske: 0513 - 677616

Begraafplaats Oudehaske:

Dhr. Wiebren Couperus, tel. 0513 -  551745

Beheer kerk Haskerhorne:

Dhr.Karel Nelis, tel.0513 - 416979 kneelis5@home.nl

Begraafplaats Haskerhorne:

Dhr. Ane Holtrop, Jousterweg 27, 8506 BG Haskerhorne

tel. 0513 - 416843 of 06-14328250

 

 

 

Agenda

26 mei  Tentdienst Oudehaske

Om 10.00 uur is de koffie klaar!

10.30 dienst m.m.v.

Zanggroep Samar uit Balk

 

30 mei Hemelvaartsdag 9.30 uur
Haskerhorne

Commissie Vieringen

 

 

2 juni  9.30 uur Kind op schoot dienst
en oudernevendienst

Kinderdienst gr. 1-8

 

9 juni Pinsteren 9.30 uur
Ds. J. Finnema
Kinderdienst gr. 1-8