Home

Nieuws

De kerkdienst aan het Tsjukemar gaat morgen door!

Tijden en vertrekpunt van de bussen:

Oudehaske

Om 09.15 uur bij de Kerk in Oudehaske

Haskerhorne:

Om 09.20 uur bij de kerk in Haskerhorne.

Terugreis:

Tussen 11.45 uur en 12.00 uur rijden de bussen terug naar Oudehaske en Haskerhorne.

Lees ook het artikel over de Openluchtdienst bij het Tsûkemar wat in het Fries Dagblad gepubliceerd werd!

Klink hier voor de link naar het artikel
 

De voorbereiding voor de Tsjûkemarviering op 24 juni 2018 is in volle gang. De viering begint om 10.00 uur en wordt geleid door de predikanten Sara de Vries, Jan Finnema en Wim Andel. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de Jouster Fanfare. Er zijn banken om op te zitten maar u mag ook uw eigen stoel meenemen. Er is een collecte voor de bestrijding van de onkosten. Na afloop is er koffie, thee en limonade met iets erbij.  Hiervoor is uw hulp nodig:  wilt u een kan zwarte koffie en/of een kan heet water meenemen en/of een voorgesneden cake of koek.  De organisatie zorgt voor de overige ingrediënten en de limonade. Wanneer de meegebrachte spullen met elkaar gedeeld worden, ontstaat er iets in de sfeer van de vijf broden en twee vissen. Een belangrijk thema is vervoer. Er is de mogelijkheid om op de fiets of met de auto te komen. Helaas is het aantal parkeerplaatsen beperkt, vandaar de oproep om zoveel mogelijk samen te rijden. Ook is er busvervoer uit alle dorpen geregeld, vanaf de plaatselijke kerk waar u normaal gesproken op zondag naar toe zou gaan, dus vanaf de kerk in Oudehaske.  De kerkenraden hebben besloten, dat die zondagochtend de gebouwen van de aangesloten kerken gesloten zullen blijven en zij roepen de gemeenteleden op, die ochtend naar de Mar te komen. Bij slecht weer wordt de dienst verplaatst naar De Oerdracht in Joure; dan rijdt de bus ook. Vrijdag 22 juni 18:00 uur wordt beslist op basis van de weerberichten.  Houd de informatie in de gaten: via de nieuwsbrief (3 en 10 juni), op de website www.haskeroord.nl en op Facebookpagina 'Kerkdienst aan het water'.

Startzondag 16 september 2018: extra handen gevraagd!
De VTA-groep bij elkaar geweest om te brainstormen over activiteiten in het nieuwe seizoen 2018-2019. Dat seizoen begint zoals altijd met een startzondag. Daar willen we graag een feestelijke dag van maken, want hoe fijn is het om na de zomervakantie weer in groten getale elkaar te ontmoeten in een ontspannen sfeer.
Die zondag beginnen we met een mooie viering, die wordt voorbereid door de vieringencommissie.
Aansluitend willen we een leuk programma voor jong en oud organiseren.
Daarvoor zoeken we gemeenteleden
die willen meedenken over de invulling en de uitvoering op 16 september. Hebt u, heb jij nog wat uurtjes beschikbaar voor deze eenmalige activiteit?
Laat het ons weten. Aanmelden kan bij onze predikant

Privacyverklaring van Gemeente  PKN Haskeroord

Over deze privacyverklaring

Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.

Lees verder

Gemeenteberaad Haskeroord Gemeente

Zondag 13 mei 2018

Voor presentatie klik hier

 
Seniorenreisje vrijdag 6 juli

Het jaarlijkse seniorenreisje van de diaconie is dit jaar op vrijdag 6 juli. Wij zijn dan voor een dag toerist in onze eigen provincie met als thema: Ontdek de 11 fonteinen van Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018. Alle fonteinen in 1 dag zien lukt niet.

Wij maken daarom die dag een verrassende, ontspannen bustocht langs de fonteinen in de Zuidwest hoek van onze provincie. Er is veel te zien. Wij vertrekken daarom vroeger als voorgaande jaren.

Om 15.30 uur worden wij bij Sonnema Berenburg in Bolsward verwacht. In ruim een uur ontdekt u het geheim van dit bijzondere drankje waar Friesland trots op is! Na de rondleiding krijgt u de mogelijkheid om de berenburg te proeven. Er zijn echter ook mix drankjes, koffie, thee en fris.

De ontvangstruimte bij Sonnema is op de eerste etage die wordt bereikt met een goede trap.

Om ongeveer 17.30 uur verwachten wij terug te zijn in Oudehaske.

De diaconie vraagt een eigen bijdrage van €10 per persoon. Dorpsgenoten die mee willen kunnen zich aanmelden middels de intekenlijst die in de hal van de kerk ligt. U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij Froukje Strikwerda tel: 688680 of 06-36186702 of per mail: natuurlijk-mooi@kpnmail.nl.

Informatie over deze reis kunt u krijgen bij Froukje Strikwerda of bij Anne Wolthuizen.

De diaconie

We willen dit project graag opnieuw onder de aandacht brengen……

De logeerkoffer, voor jong en oud!

Dit is een koffer die we aan elkaar willen uitlenen.
In een heleboel dingen merken we dat het leven van alledag en het werk en school een belangrijke plaats in de weekagenda innemen. En we zien elkaar dan niet altijd als gemeente. Maar als we stil in huis zijn, of er is eindelijk rust dat we als familie bij elkaar zijn dan is dat ook een prima moment om iets met het gedachtegoed van geloof te doen. Wellicht beter in de rust dan in de verplichting.

Als gemeente willen we ook graag aan elkaars geloofsleven bijdragen. Daarom vragen we of u deze koffer 2 weken wilt zien als een logé. Een logé vraag je ook van alles, je went een beetje aan elkaar, je leert een beetje van elkaar. Kranten en TV geven niet het opbouwende voor je geloof aan, eerder het kritische. Dit koffertje probeert het dat wél.

Er mag ook een rustpunt zijn, ook voor je geloof. Als u dit een leuk idee vindt, schrijft u dan eens in het logboek van dit koffertje. Het is tegelijk een soort bericht dat u meegeeft aan de logé voordat die weer naar huis gaat. Wat vond u mooi, wat vond u minder?

Er zijn 2 koffers die wij beschikbaar stellen, als u een koffer wilt meenemen, wilt u dan uw naam, telefoonnummer en e-mailadres in het schrift zetten met de datum wanneer u de koffer meeneemt.

Als u de koffer terugbrengt wilt u dit dan ook noteren. Zo weten wij waar de koffer logeert.

Samen met Lutske Luinenburg, Jetty Wiegersma zijn deze koffers opnieuw samengesteld. Een koffer mag u 2 weken lenen.

Ds. Jan Finnema zal rond de Pinksteren ook nog aandacht schenken aan de logeerkoffer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA

 

 

 

24 juni Tsjûkemarviering 10.00 uur
Ds. Jan Finnema, ds. Wim Andel en ds. Sarah de Vries
m.m.v. Jouster Fanfare

1 juli 10.30 uur tentdienst Vegelinsoord
Ds. J. Finnema
m.m.v. Jouster Fanfare

8 juli 9.30 uur
Ds. J. Finnema
Keerpuntfeest
Kinderdienst: gr. 1-8

15 juli 9.30 uur
Ds. J. Finnema
Schrift en Tafel
Kinderdienst gr 1-8