Home

Nieuws

Het echte geluk

Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. (Matteüs 5: 3, Bijbel in Gewone Taal)

Deze uitspraak is de eerste uit de zogenaamde „zaligsprekingen‟ (Matteüs 5: 1-8: 1). In deze toespraak (bekend als de Bergrede) leert Jezus wat het allerbelangrijkste is in het leven. Het gaat om levenslessen die je helpen om echt gelukkig te zijn. Daarbij komt het eropaan hoe je je gedraagt, of beter gezegd, welke houding je aanneemt. Voor wie is het echte geluk?

In recent psychologisch onderzoek komt ‘nederigheid’ sterk naar voren als een deugd. Kenmerken van nederigheid, volgens dit onderzoek, zijn: een kalm, accepterend zelfbeeld, zelfkennis, eigen fouten onder ogen zien, openstaan voor nieuwe inzichten, gericht zijn op anderen, en iedereen als gelijkwaardig beschouwen. Het betreft dus mensen die hun eigen bestaan eerlijk onder ogen zien. Nederig zijn betekent niet: weinig zelfvertrouwen hebben, en natuurlijk ook niet: te veel zelfvertrouwen hebben. Het betekent: kijken met eerlijke ogen naar jezelf en naar de rest van de wereld. Nederigheid is geen teken van zwakte. De mensen die in de zaligsprekingen benoemd worden, zijn geen zwakke, zielige figuren. Het zijn juist standvastige mensen die tegen de stroom in durven gaan. Het gaat er ook niet om dat ze zichzelf naar beneden halen. Het gaat erom dat ze niet zichzelf vooropstellen, maar God. En het gemeenschappelijke ideaal waarvoor ze leven.

Acceptatie

Acceptatie is dus een sleutelwoord tot het vinden van geluk. Voor de moderne mens die alles denkt te kunnen regelen, valt het niet mee om het leven te nemen zoals het komt. We hebben tenslotte récht op geluk. Helaas voldoet de werkelijkheid niet altijd aan onze verwachtingen, met als gevolg ergernis en teleurstellingen. Toch kun je leren accepteren. Een handvol tips.

1. Kies kalmte en vertrouwen: God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, de moed om te veranderen wat ik kan veranderen en de wijsheid om het verschil hiertussen te zien.’ Dit fragment uit het ‘Gebed om kalmte’ is van de Amerikaanse theoloog Reinhold Niebuhr. Deze tekst zegt dat overgave erg belangrijk is bij acceptatie.

2. Zie de werkelijkheid zoals hij is. Accepteren is realisme, geen fatalisme. Het betekent niet ‘bij de pakken neerzitten’ of ‘alles maar best vinden’. Probeer voor ogen te houden wat je in het leven belangrijk vindt, maar verlies jezelf niet in onrealistische gedachten over hoe het zou moeten of kunnen zijn. De werkelijkheid zien zoals hij is, is het beste wat je kunt doen. Moeilijk soms, maar uiteindelijk brengt de acceptatie daarvan rust en vertrouwen.

3. Geef verzet op. Door weerstand los te laten, kunnen angsten worden overwonnen. Dit is belangrijk, want verzet houdt datgene waartegen verzet wordt geboden in stand. Het richt juist de aandacht op wat je eigenlijk niet wilt voelen. Dit is de reden waarom het niet werkt om jezelf te forceren altijd maar vrolijk en optimistisch te zijn, zonder eerst jouw negatieve emoties te doorleven. Je gaat je er op den duur alleen maar slechter door voelen. Bovendien kost het onnodig veel energie. Gun jezelf boosheid, verdriet en pijn. Zoek steun en neem de tijd om het te verwerken. Alleen dan kunt je accepteren.

4. Confronteer je angsten. Ga vervelende gevoelens niet uit de weg. Mensen zijn vaak geneigd nare situaties te vermijden om zich niet nog eens zo bang, boos of verdrietig te hoeven voelen. Ze verzinnen smoezen om kritiek uit de weg te gaan. Doen alles om niet met het vliegtuig te hoeven reizen. Op de korte termijn lijkt dit een prima oplossing: niet vliegen betekent tenslotte niet neerstorten. Maar vermijden werkt uiteindelijk averechts. Je verkleint je gedragsrepertoire en blokkeert mogelijke oplossingen. Erken je angsten en je zal zien: hoe vaker je vliegt, hoe veiliger het blijkt.

5. Geef zin aan het leven. Jezelf accepteren begint met een positief zelfbeeld. En een positief zelfbeeld ontstaat door zin aan je leven te geven. Dit doe je door een leven te leiden dat bij je past, volgens jouw normen en idealen. Is dit (nog) niet gelukt? Kijk dan hoe je daar invulling aan kunt geven. Zet al jouw talenten en kwaliteiten op papier en hang dit desnoods op. Lees het twee keer per dag.

Tot slot

De zaligsprekingen verwijzen naar een toekomstige situatie. De bevrijding, de nieuwe wereld, is er nog niet. Het ligt in de toekomst besloten: ze zullen getroost worden, ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Maar het gaat hier niet om algemene toekomstvoorspellingen. Mattëus presenteert deze woorden als uitspraken van Jezus. Hij is het die de nieuwe wereld inluidt. Ten diepste moeten we de zaligsprekingen dus zien als woorden van bevrijding. Het betreft een messiaans machtswoord: mensen die niet voor zichzelf kiezen maar voor God, zullen in Gods nabijheid leven.
Advent, de voorbereidingstijd voor Kerst, gaat over uitzien naar Gods toekomst, de verwachting van een nieuwe werkelijkheid en jezelf nu al oefenen in die woorden van bevrijding en geluk!

In goeie Kryst! ds. Jan Finnema

 

Mulitimedia in de Kerk!

Er is  in onze kerk iets veranderd. Jawel, we hebben ze eindelijk.De beeldschermen ter ondersteuning van erediensten, vergaderingen etc. Dit was een jarenlange wens van kerkenraad en gemeente is uiteindelijk in vervulling gegaan.
We hebben een prachtige kerk, maar voor de schermopstelling in de kerk, zorgt deze indeling wel voor de nodige problemen.
Vandaar dat men er ook niet uitkwam. Er werden allerlei mogelijkheden aangereikt, maar die resulteerden niet in het gewenst resultaat.
Uiteindelijk heeft het college van kerkrentmeesters besloten om een extern bureau in te schakelen die hierin is gespecialiseerd. Dit bureau is hier ter plekke geweest en reikte ons de gewenste opstelling aan.
We hebben diverse subsidiebronnen aangeschreven hetgeen tot een positief resultaat heeft geleid. Zoals het nu lijkt hebben we totaal 40% van de investering kunnen financieren met subsidie. Wij zijn erg enthousiast en tevreden over de aanleg.

Inmiddels is er een Beam team gevormd; bestaand uit:
Roelof Kort, Ellen de Vries, Jelger Altenburg , Sarino van der Vlugt en Naomie Atsma.
Geweldig dat deze mensen zich voor dit project willen inzetten en we wensen hen allemaal veel succes.
We hopen dat wij als gemeente veel plezier van deze investering  mogen beleven.

Douwe Oenema namens de Kerkenraad

 

 

 

 

Jaarthema seizoen 2018-2019    „Het geloofsgesprek

De afstand tussen de kerk van Oudehaske en die van collega Saskia van Meggelen is (volgens Nederlandse verhoudingen) best groot, bijna 200 kilometer, ruim 2 uur rijden. Toch komen haar woorden heel dichtbij en herken ik veel in de oproep die zij doet als nieuwe voorzitter van de landelijke synode van onze Protestantse kerk. In haar eigen wijkgemeente in Breda hoort zij van veel mensen dat het geloof belangrijk voor ze is. En dat is hier in onze eigen gemeente niet anders. Maar persoonlijk kunnen verwoorden waarom het geloof belangrijk is, dat is nog best een stap. En toch is dat heel belangrijk als we het geloof willen doorgeven aan de volgende generatie. 

„Durf te formuleren waar je voor staat,‟ zo klinkt haar oproep. Die uitdaging nemen wij graag aan! Laten we samen als Protestantse Gemeenten in Nederland op zoek gaan naar woorden waarmee wij uiting geven aan ons geloof. In de taal van onze tijd. Maar hoe pak je zoiets aan? Praten over je geloof is kwetsbaar. Dat doe je niet zomaar. Het kan best als bedreigend worden ervaren als je elkaar de directe vraag stelt als: „Wat geloof jij?‟ Waarschijnlijk kom je verder door met elkaar in gesprek te gaan over vragen als: „Wie zijn voor jou een voorbeeld als het gaat om geloof?‟, „Wie heeft jou geholpen om te geloven?‟ en „Waar zat dat in?‟ „Welk Bijbelverhaal, welke Bijbeltekst gaat met je mee?‟ ‟Wat is je lievelingslied en kun je uitleggen waarom?‟ Een gesprek binnen onze eigen kerkmuren, maar zeker ook daarbuiten hoop ik. De vele activiteiten in deze winterwerkgids willen daartoe zeker een eerste aanzet geven.  Zo zal het thema o.a. in drie kerkdiensten centraal staan, en we op een avond in de week daarna erover met elkaar in gesprek kunnen.Oant sjen, in de kerk, op straat of bij u of mij thuis! ds. Jan Finnema.

Winterwerk gids

Aanmeldformulier 

 

 

 

 

 

Agenda

 
 

24 maart 3e zondag 40 dagentijd

10.00 uur Ds. J. Finnema
Jeugddienst
Kinderdienst: gr. 1-6
gr.7 en 8 blijven in de kerk

 

31 maart 4e zondag 40 dagentijd

10.00 uur Ds. J. Finnema
Themadienst:  "Een goed gesprek"
Kinderdienst: gr. 1-8

 

7 april 5e zondag 40 dagentijd
10.00 uur Ds. S. Sijtsema uit Meppel
Kinderdienst: gr. 1-8

 

14 april Palmpasen
10.00 uur Ds. J. Finnema
Kinderdienst: gr. 1-8