Home

Nieuws

Overdenking ds J. Finnema zondag 29 maart 2020

Binnenboord blijven

Het woord quarantaine komt, zoals jullie inmiddels ongetwijfeld ergens gelezen hebben, oorspronkelijk uit het Italië van de 14e eeuw, in de tijd van de pestepidemie. Aanmerende schepen moesten verplicht veertig dagen (quarantaine) in de haven stil blijven liggen. Pas daarna mocht de bemanning van boord. Ook wij moeten in deze tijd aan boord blijven om de risico’s van verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Door deze noodzakelijke maatregelen die er nu van overheidswege worden genomen, voelt zo’n periode van stilte en bezinning ineens heel anders. Zeker als je beseft dat geliefden elkaar niet meer kunnen zien als één van hen in een verpleeghuis ligt. Of, als je nu ineens niet meer je werk uit kunt oefenen vanwege de verplichte 1,5 meter afstand. Je niet meer een hand om iemand heen kunt slaan bij verdriet. Gedwongen met elkaar in quarantaine blijven – op gepaste afstand, bepaalt ons nog meer dan anders bij het feit dat wij sociale wezens zijn en elkaarsnabijheid nodig hebben. Het wijst mij weer op de waarde van het samengemeente zijn, het belang van ons pastorale netwerk, het belang van onze zondagse vieringen!  LEES VERDER

 

KLOKKEN VAN TROOST EN HOOP
De Haskeroordgemeente geeft graag gehoor aan deze oproep van de de Raad van kerken in Nederland en zal de komende drie woensdagen om 19:00 uur!! de kerkklokken in Haskerhorne en Oudehaske luiden, als een teken van bemoediging hoop en troost in deze onzekere tijd..

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

 

Stopzetten kerkelijke activiteiten

­­­De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Haskeroord heeft besloten dat in ieder geval tot 1 juni alle kerkelijke activiteiten, inclusief de kerkdiensten, worden stopgezet.  We volgen hiermee de maatregelen en adviezen  van de rijksoverheid en onze landelijke protestantse kerk om verspreiding van het Corona virus in te dammen. De kerkenraad is zich ervan bewust dat dit een vergaande maatregel is, maar is van mening dat zij op deze wijze haar verantwoordelijkheid moet nemen voor alle direct en indirect betrokkenen. 

Aanleiding voor dit besluit zijn de maatregelen die de rijksoverheid, het RIVM en onze landelijke protestantse kerk vandaag genomen hebben om verspreiding van het Corona virus tegen te gaan.

Kerk voor het dorp: omzien naar elkaar

We roepen alle leden van onze gemeente op om in de eigen omgeving oog en oor te hebben voor kwetsbare dorpsgenoten, die bijv. de deur niet uit kunnen of durven. Vraag of u, of jij iets kunt betekenen, denk aan een boodschapje, een telefoontje. Ook in deze periode kunnen we zo laten zien dat we kerk voor het dorp willen zijn.

Contact

Mocht u geen oplossing voor uw specifieke situatie hebben, of hebt u behoefte om uw zorgen te delen, dan kunt u altijd contact zoeken met uw contactpersoon (zie de achterkant van de Kerkklok). Ook kan natuurlijk contact worden gezocht met de leden van de kerkenraad.

Tenslotte…

Het coronavirus bepaalt ons erbij dat wij het leven niet beheersen. Wij hebben het leven niet in onze greep. Er overkomt ons meer dan we ons doorgaans bewust zijn. We zijn en blijven met al onze kennis en kunde kwetsbare mensen. We mogen erop vertrouwen dat God ons, zeker in deze soms angstige periode, nabij zal zijn.

De kerkenraad is zich ervan bewust dat dit een vergaande maatregel is, maar is van mening dat zij op deze wijze haar verantwoordelijkheid moet nemen voor alle direct en indirect betrokkenen. Wij vertrouwen op uw begrip daarvoor.

Op 31 maart, of zoveel eerder als noodzakelijk, komt de kerkenraad weer bij elkaar om het vervolg te bespreken en komt dan met verdere berichtgeving.

Hartelijke groet en sterkte gewenst,

Kerkenraad protestantse gemeente Haskeroord

Afgelasten en verplaatsen passion Tsjukemar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

Tot 1 juni geen kerkelijke activiteiten.
We volgen hiermee de maatregelen en
adviezen van de rijksoverheid en onze
landelijke protestantse kerk om ver-
spreiding van het Corona virus in te
dammen.

 

 

Iedere zondag meditatie
ds René de Reuver, scriba PKN

De Protestantse Kerk Nederland
laat het volgende weten:
Op iedere zondag wordt op NPO2
om 9.20 uur een televisie-kerkdienst
uitgezonden op NPO 2.