Contact

BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS:

Predikant:

Ds. J. Finnema, Bûgel 9, tel 0513 853611

Secretaris kerkenraad:

Nel Kruiswijk

Tel 06 38 727 55

scriba@haskeroord.nl

Ledenadministratie:

Dhr. Anne Reitsema, ledenadministratie@haskeroord.nl

College van Diakenen:

Adm. Dhr. Anne Wolthuizen, Turfkoer 16, Oudehaske,

tel. 0513 - 677850

College van Kerkrentmeesters:

Adm. Dhr. Ane Holtrop,

Jousterweg 27, 8506 BG Haskerhorne,  tel. 0513 -  416843

Voorz.: Dhr. Anne Reitsema  tel. 677168  

E-mail: anne.reitsema@outlook.com

Beheer kerk Oudehaske:

Mevr. A.Hoekstra, tel. 677597 of 0618919837 b.g.g. mevr.
G. Postma 0621352204

Telefoon kerk Oudehaske: 0513 - 677616

Begraafplaats Oudehaske:

Dhr. Wiebren Couperus, tel. 0513 -  551745

Beheer kerk Haskerhorne:

Dhr.Karel Neelis, tel.0513 - 416979

kneelis5@home.nl

Begraafplaats Haskerhorne:

Dhr. Ane Holtrop, Jousterweg 27, 8506 BG Haskerhorne

tel. 0513 - 416843 of 06-14328250

 

Agenda

Tot 1 juni geen kerkelijke activiteiten.
We volgen hiermee de maatregelen en
adviezen van de rijksoverheid en onze
landelijke protestantse kerk om ver-
spreiding van het Corona virus in te
dammen.

 

 

Iedere zondag meditatie
ds René de Reuver, scriba PKN

De Protestantse Kerk Nederland
laat het volgende weten:
Op iedere zondag wordt op NPO2
om 9.20 uur een televisie-kerkdienst
uitgezonden op NPO 2.