Zondag 3 november: Oogstdienst Vorige Volgende

Zondag 3 november: Oogstdienst

 
Deze oogstdienst komt voort uit dankdag voor gewas en arbeid.
Met deze schikking laten we zien wat God ons het afgelopen jaar
gegeven heeft.
 


''Dank U Heer, voor al wat leeft
Dank voor alles wat gij geeft:
Voedsel, vreugde, overvloed.
Gij zijt overstelpend goed!
Dank U wel voor al wat groeide,
Wind en wolken, licht en lucht,
Velden vol van goede vrucht,
Dank, dat duizend bloemen bloeiden!"